Team

MIKHAIL URYANSKY

ALEXANDR TITARENKO

IGOR TENSIN

IVAN STEPANOV

EVGENIYA SOLYANYKH

Alexander Soldatkin

Mikhail Rudenko

ANNA PODSVIROVA

Ludmila Pogorelova

Ivan Nikulcha

YURY PONOMARENKO

PAVEL NOVIKOV

ALEXEY NESTERENKO

Stanislav Motyrev

Maria Matto

ALEXEY LITVINENKO

NIKITA KOSTOCHKO

Ekaterina Karpushina

Oleg Isaev

Ivan Ivanovich

SERGEY ZAKHARIN

MARIA KAZNACHEEVA (ZHOIDIK)

ANTON DANILENKO

OLESYA BYKODEROVA

ALEXANDRA FLORINSKAYA

NAHIL ABDRAKHMANOV

Igor Nevedrov

ANDREY BOROVIKOV

Mikhail Polovenko

KONSTANTIN AVDEEV

Dmitry Bozin